Κλιματισμός και Υγεία!

Ο αέρας που αναπνέουμε είναι πολύ σημαντικός για την υγεία μας και επειδή ο χρόνος που περνάμε μέσα σε κτήρια είναι ο περισσότερος έχει σημασία η ποιότητα του αέρα που υπάρχει σ’αυτά. Στη σύγχρονη εποχή ο τρόπος που κατασκευάζονται τα κτήρια έχει ως στόχο την διατήρηση της ενέργειας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του φυσικού εξαερισμού.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το επίπεδο υγρασίας να παραμένει σταθερό και τα μικρόβια και οι μύκητες να ανακυκλώνονται στον χώρο. Αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο "sick building syndrom" και οι κυριότεροι παράγοντες του είναι :

  • Χημικοί παράγοντες: Καπνός τσιγάρου, μυρωδιές διαφόρων καθαριστικών υγρών, χρήση φωτοτυπικών μηχανημάτων, Η/Υ κλπ.
  • Φυσικοί παράγοντες όπως πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία & σχετική υγρασία.
  • Βιολογικοί παράγοντες όπως υψηλή συγκέντρωση βακτηρίων.

Μερικές από τις επιλογές για να μειωθεί η συγκέντρωση μικροβίων στον αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι ο εξαερισμός, η χρήση φίλτρων και ο έλεγχος των επιπέδων υγρασίας. Ο κλιματισμός μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που παρατηρείται αλλά πριν και μετά την εγκατάσταση του πρέπει να ληφθούν κάποιοι παράγοντες υπ όψιν:

  • Πριν από την εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η περιοχή και ο χώρος εγκατάστασης, η ηλικία και η αρχιτεκτονική του κτιρίου, η ύπαρξη ή όχι μόνωσης, όπως επίσης και η επιτελούμενη σε αυτόν δραστηριότητα.
  • Προτείνεται η αποφυγή του καπνίσματος.
  • Είναι απαραίτητη η ανανέωση του αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο κατά διαστήματα με το άνοιγμα των παραθύρων.
  • Κριτήρια για τον καθαρισμό των φίλτρων και τη συντήρηση του κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να αποτελούν η περιοχή (π.χ. κίνηση οχημάτων), η δραστηριότητα που επιτελείται στο χώρο (π.χ. οικία, εργασιακός χώρος, κάπνισμα ή μη) και η μέση ημερήσια λειτουργία του κλιματιστικού.